HOLDET BAGNår holdet skal fungere som et fællesskab, skal der være nogle fælles retningslinjer og rammer, som alle accepterer, samtidig skal der være plads til og respekt for forskellighederne på holdet.


Som medlem af fællesskabet opnår den enkelte spiller en succes, som spilleren måske ikke ville opnå som enkelperson.


Som medlem af fællesskabet skal man også være indstillet på at afgive frihed og indgå kompromisser.


Det giver konflikter, men det er også vigtigt at gøre sig erfaringer med, hvordan konflikter håndteres, uden at det fører til eksklusion.


Vi er stolte af at stå bag FC Grønnegade, og være en del af dette fællesskab.